fbpx

NEFES BİLİMİ
Schareck Nefes Metodu™

Günümüz dünyasında artan stres ve rekabet koşullarının yarattığı baskı kişilerin nefesine ve psikolojilerine yansır. Nefes alış-veriş şeklindeki değişim bir süre sonra beden fizyolojisini etkileyerek rahatsızlıklara neden olur. Nefes alış-veriş şeklimiz düşünme ve hissetme şeklimizi etkilediğinden, nefes davranışımızı değiştirdiğimizde, düşüncelerimiz, hislerimiz ve yaşamı algılayışımız ile yaşayışımız değişir. 

Bu algı ile daha çözüm odaklı bir yaklaşım sonucu fırsatları değerlendirebilmek, potansiyelimizin farkındalığı ve ifadesi mümkün olur. Dolayısıyla nefesin doğru kullanımı ile fiziksel, duygusal, mental ve ruhsal seviyede öğrenilen değişimler, kişinin önce kendisine, özel yaşamına ve iş hayatına yansır.

Nefes ile kişi gerçek potansiyelini fark ederek, yaşamının kontrolünü eline alır. Hedeflerine, isteklerine daha motive olduğu için arzuladığı huzuru, neşeyi, bolluk ve bereketi özel yaşamına ve iş hayatına çekmesi mümkün olur.

Her yerde uygulanabilen, kolay ve masrafsız olan Schareck Nefes Metodu; stres baş gösterdiği anda ve ortamda uygulanabilir kolaylıktadır. Bedenin bu yeni nefes davranışına kolaylıkla uyumlanması için karşılaşılan stres durumlarında kişinin değişime gönüllü olması ve metodu mutlaka uygulaması istenmektedir.

Kişi pratikte kaldığı sürece değişimin mümkün ve oldukça kolay olduğunu görür ve bu farkındalık ile daha gönüllü bir şekilde yaşama dahil olur. Kendini gerçekleştirmek üzere yaşamını sevgiyle yeni baştan inşa etme cesaretini ve gücünü bulur.

Farkındalıklı ve Bilinçli Schareck Nefes Metodu’nun Faydaları: 

 • Yaratıcılığı artırırken stresin negatif etkisini ortadan kaldırır.
 • Kişi daha canlı ve enerjik olur.
 • Bağışıklık sistemi güçlenir.
 • Psikolojik dayanıklılığı artar.
 • Daha huzurlu, mutlu, dingin ve motive olur.
 • Algısı açılır.
 • Sahip olduğu potansiyelin farkında olur.
 • Kendini ifadesi güvenli olur.
 • Ne istediğini net bir şekilde bilir, uygun yolları anında keşfeder, direk sonuca gider.
 • Daha net, kararlı ve istikrarlı olur. 
 • Daha başarılı ve istekli olur.
 • İlişkilerinde daha bilinçli olur ve yaşamını daha iyi kurgular.

(3 saat)

30 Haziran 14.00 yüzyüze

Eğitimin İçeriği:

 • Düşünce ve duyguların sempatik ve parasempatik sinir sistemi üzerinde yarattığı etkiler
 • Düşünce-Duygu-Davranış döngüsünün fiziksel, duygusal ve mental etkileri
 • Sempatik ve parasempatik sinir sistemini dengeleyebilmenin önemi ve bu dengenin esnek dayanıklılığımıza ve yaratıcılığımıza pozitif etkileri
 • Bilinçaltındaki duygusal kayıtların nefesimizi, bedenimizi ve yaşamımızı nasıl etkilediği,
 • Bilinçaltı kayıtlarının ikinci beyin varsayılan bağırsaklar ile ilişkisi,
 • Bağırsaklardaki enterik sinir sisteminin diyafram ile ilişkisi,
 • Bağırsaklardaki duygusal detoksta diyaframın rolü,
 • Diyafram üzerindeki frenik sinir ağının işleyişi,
 • 3D ve nefes ilişkisi
 • Farkındalıklı ve bilinçli Schareck Nefes Metodu’nun uygulanması,
 • Uygulanan tekniklerin günlük yaşama aktarılması ve önemi