fbpx

BREATH ACADEMIA VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat gereğince, https://www.breathacademia.com/ internet sitesinin ziyareti ve hizmet alım sözleşmesinin kurulması kapsamında sözlü, yazılı yahut elektronik ortamda vermiş olduğum kaynaklar neticesinde elde ettiği kişisel verilerimin BREATH ACADEMIA – GÜNEŞ GÜNHAN (VERGİ NO: 2600225749) tarafından üyelik sözleşmesinin kurulması ve sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi, Breath Academia’nın sağlamış olduğu hizmetlere erişim sağlamak, reklam ve pazarlama faaliyetleri ve ilgili sair mevzuatta tanımlanan yükümlülükler kapsamında işlenmek istenmektedir. İşlenmek istenen kişisel verilerim aşağıdaki gibidir:

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, ve/veya pasaport numaram,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin finansal durumuna dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: banka hesap numarası,

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde iletişime dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: telefon numarası, adres, e-posta adresi (tarafımıza ulaşan taleplerin karşılanması bakımından gönderilen mesajların içeriği dahil), IP adresi gibi bilgileri, web trafik bilgileri, sosyal medya hesapları kapsamında işlenen konum bilgisi
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlem güvenliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: IP adresi gibi bilgileri, web trafik bilgileri, web trafik bilgisi kapsamında işlenen konum bilgisi,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; görsel işitsel bilgiler: ilan edilen programlar kapsamında kayıt altına alınan derslerdeki yhaut kamplı eğitim programlarında temin edilen görüntü, fotoğraf, ses kayıtları

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen özel nitelikteki kişisel veriler: ilan edilen programlar kapsamında kayıt altına alınan derslerdeki görüntü ve/veya fotoğraf sebebiyle dolaylı olarak işlenen din ile kılık kıyafet bilgisi, HES kodu sebebiyle sağlık bilgisi

 

  • BREATH ACADEMIA – GÜNEŞ GÜNHAN (VERGİ NO: 2600225749), online ödemelerde iş ortağımızın yurt dışında yerleşik sunuculardan faydalanıyor olması, whatsapp yazışmaları, derslerimizin katılımcı bazında kullanım kolaylığı sağlaması bakımından Facebook üzerinden gerçekleştiriliyor olması ve sistem yedeklerimizin bulut hizmeti entegreli sistemler ile çalışıyor olduğu için altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında kişisel verilerimi yurt dışı merkezli şirketlere aktaracağını,

 

  • Breath Academia’nın sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerimi yurt içi merkezli şirketlere aktaracağını,
  •  

 

BREATH ACADEMIA – GÜNEŞ GÜNHAN (VERGİ NO: 2600225749) tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum

 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

 

Kişisel Verimin İşlenmesi  

 

Rızam vardır

 

Rızam yoktur

 

Özel Nitekli kişisel verimin işlenmesine

Rızam vardır

 

Rızam yoktur

 

Kişisel Verilerimin yurt içi aktarımına

Rızam vardır

 

Rızam yoktur

 

Kişisel Verilerimin yurt dışı aktarımına

Rızam vardır

 

Rızam yoktur